Terminsavslutning barngympa, trupp och parkour

01.12.2022

v49 är sista veckan för våra barngrupper inför julen. Vi startar upp igen v3 i Januari.