Styrelsen

Hallsbergs gymnastikförenings styrelse består av:

Ulla Gustafsson - Ordförande
Sandra Vilhelmsson - Sekreterare 
Mariah Bäckström - Kassör
Marie Ouattara Lindekrantz - Ledamot
Petra Åberg - Ledamot
Ida Wimell - Suppelant
Jenny Drakenberg - Suppleant