Om oss

Hallsbergs gymnastikförening är en ideell förening som bildades 1917. Vårat motto är "gymnastik för alla". Vi erbjuder gymnastik för alla åldersgrupper. Både barn och vuxna.  Hallsbergs gymnastikförening ska vara en förening där alla alltid känner sig välkomna. Verksamheten genomsyras av glädje och gemenskap där alla är trygga och känner sig respekterade och inkluderade. Vi måste säkerställa, så långt det går, att våra verksamheter genomförs i miljöer som är trygga och säkra för alla.

Tre av våra ledare, Ina, Kerstin och Marie efter ett sommargympa pass som vi har utomhus varje sommar.